Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

Κυριακάτικο τραπέζι

Κυριακάτικο τραπέζι ΑΠαΝ

Το Κυριακάτικο τραπέζι στην ΑΠαΝ αποτελεί μια πολιτική κίνηση η οποία δεν περιορίζεται μόνο στους χώρους και στους χρόνους που λαμβάνουν μέρος τα τραπέζια, ούτε στο θέμα άμεσης ανάγκης σίτισης, αλλά επεκτείνεται στη μικροκλίμακα της καθημερινότητας.

Αυτό που προέχει είναι η σε βάθος δημιουργία σχέσεων και αξιών από κοινού. Φροντίδα, συντροφικότητα, συμπαράσταση, αλληλεγγύη. Η καλλιέργεια και η (ανα)παραγωγή τους συντελεί μικρές ανατροπές στις οικονομοπολιτικές συνθήκες που χαράζουν όρια, ανεργίας, έθνους, φύλου, τάξης, οικονομικής κατάστασης.

Το Κυριακάτικο τραπέζι στην ΑΠαΝ είναι γιορτινό, όχι μόνο γιατί είναι Κυριακή, ούτε γιατί το φαγητό είναι νόστιμο και “πλούσιο” αλλά γιατί συνιστά μια εμπειρία συμποσιασμού η οποία αρνείται και αντιστέκεται στη νομιμοποίηση και φυσικοποίηση διαδικασιών αποκλεισμού. Μια εμπειρία κατά την οποία διαμορφώνεται από κοινού ένας νέος τόπος συνανήκειν και η υποδομή για τη δυνατότητα να αγκαλιάσει η μια, ο ένας, τη ζωή της άλλης, του αλλού. Όχι ως εξαίρεση ορίων και όρων αλλά ως κριτική πρακτική στο μικροεπίπεδο της καθημερινότητας.