Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Αποστασιοποίηση της Α.ΠΑ.Ν. από την δημοτική κίνηση ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ

Η Α.ΠΑ.Ν. (Αυτόνομη Παρέμβαση Νεαπολιτών) - χώρος αυτόνομης πολιτικής έκφρασης στο αυτοδιοικητικό γίγνεσθαι - σηματοδότησε ως τέτοια τη συμμετοχή της στο δημοτικό σχήμα "ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ".

Στην παρούσα πολιτική συγκυρία η υποψηφιότητα του επικεφαλής της δημοτικής κίνησης στο ψηφοδέλτιο της ΔΗΜ.ΑΡ. και η εκ των πραγμάτων αποδοχή των πολιτικών της επιλογών - ως κυβερνητικού εταίρου - στην άσκηση μιας σκληρής μνημονιακής πολιτικής, δημιουργεί επιτακτικά την ανάγκη αποστασιοποίησης της Α.ΠΑ.Ν. από την υπάρχουσα δημοτική κίνηση

Η πράξη αυτή δεν διεκδικεί μόνο να νομιμοποιήσει το τέλος μιας παθογενούς λειτουργίας, αλλά πρωτίστως στοχεύει στην επανασυγκρότηση μιας νέας δημοτικής κίνησης βασισμένης στις θεμελιώδεις ιδρυτικές αρχές του σχήματος.

Υπ' αυτήν την έννοια η Α.ΠΑ.Ν. καλεί όλους όσοι συμμερίζονται τις παραπάνω απόψεις να συμπράξουν ουσιαστικά στην κατεύθυνση αυτή.