Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Εκδήλωση του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης

Ολόκληρη η εκδήλωση του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης
που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12/02/2012 στον κινηματογράφο "Αλέξανδρο"