Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Συλλογή φαρμάκων για το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης
Η Αυτόνομη Παρέμβαση Νεαπολιτών υποδέχεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη λειτουργία (από τον περασμένο Νοέμβριο) του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη μετά από πρωτοβουλία υγειονομικών.

Η προσπάθεια των κυρίαρχων της αγοράς και της πολιτικής να μεταβιβάσουν την οικονομική κρίση στον κόσμο της εργασίας, οδηγεί σε ραγδαία αυξανόμενη ανεργία, φτώχεια και περιθωριοποίηση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.